Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Snow
1 °C
VSV
6.8 m/s
94.1m3
11:47
05:40
18:12

Politikermøte i elvekanten

Som et ledd markeringen av Villaksens internasjonale år, inviterte styret for FUSAM forvaltningslag ordfører, formannskapsmedlemmer og gruppeledere til møte og fiske ved Nedre Fusta.

Fusta_politikermøte_laks_kine

Kine Mosheim-Lysfjord er både blid og sliten etter å ha landet en hannlaks på over 7 kg. - Foto: Eilert Hatten

Laksen tilbake i Fusta i «Villaksens år»

Som et ledd markeringen av Villaksens internasjonale år, hadde styret for FUSAM forvaltningslag invitert ordfører, formannskapsmedlemmer og gruppeledere til møte og fiske ved Nedre Fusta om ettermiddagen og kvelden sist fredag. Vefsnakonferansen og andre arrangementer førte til at politikerne måtte dele seg mellom flere steder.

Tone Moby Røreng og Kine Mosheim-Lysfjord satte pris på koldtbordet. - Foto: Eilert Hatten

Etter en servering på gården til styremedlem Gunnar Veseth, orienterte styreleder Eilert Hatten først om arbeidet for å få opp igjen fiskebestandene i Fusta etter gyroangrepet på 1970-tallet. Det førte til at all fisk i Vefsn-vassdragene i 2011 og 2012 måtte drepes med plantegiften rotenon. Etter dette er det i hvert av vassdragene satt ut hundretusener av rognkorn og titusener av yngel av de lokale fiskeslagene. Dette har vært mulig som et resultat av innsamlingen og behandlingen av genmaterialet som ble samlet inn gjennom en femårsperiode før rotenonbehandlingen.

Hatten understreket at det var resultatet av dette arbeidet som gjorde at man i dette døgnet kunne åpne for fiske etter laks i den nedre delen av Fusta, og at det nå også kan fiskes etter attraktiv innlandsrøye og ørret videre oppover i vassdraget. Det ble pekt på hvilke muligheter dette gir, både i form av fiske- og naturopplevelser for de enkelte, og for de muligheter til verdiskapning som følge av fisketurisme som åpner seg for lokalsamfunnet på sikt.

For rettighetshavere og andre som bor langs Fustavassdraget, er det nå først og fremst om å gjøre å få Mattilsynets godkjenning for at elva er «friskmeldt», og få satt laksetrappa i en slik stand at laks og sjøørret kan komme tilbake til gyteplasser og oppvekstområder ovafor Forsmoforsen. Det er først da vassdraget kommer i full produksjon, slik at alle som vil kan få full glede og nytte av fisken og av fisket.

Kine Mosheim-Lysfjord er både blid og sliten etter å ha landet en hannlaks på over 7 kg. - Foto: Eilert Hatten

Kvelden ble avsluttet med at både gjester og vertskap fikk prøve fiskelykken i Fusta. Dette etter at Miljødirektoratet for anledningen hadde gitt en utvidet dispensasjon til å åpne fisket seks timer før den generelle åpningen kl. 24.00. Både fisket og værforholdene bidro til at dette ble betegnet som en stor opplevelse. Resultatet på sju landede laks mellom 4 - 8 kg i løpet av tre timer sier mye om årsaken. Her kan legges til at av denne fangsten ble tre klassifisert som hunnlaks, og gjenutsatt i samsvar med gjeldende fiskeregler. Dessuten måtte en hunnlaks avlives på grunn av skade, trolig etter bitt fra oter eller kobbe, mens tre hannlaks ble avlivet som vanlig fangst.

Som sin andre markering av Villaksens år, inviterer FUSAM forvaltningslag lørdag den 29.juni til «Villaksens dag» i Fusta. Dette er et arrangement på dagtid der barn og unge blant annet vil få anledning til å prøve seg på å fiske etter laks. Det er et familiearrangement.