Foto: Statens Naturoppsyn
Elveside

Økt oppsyn i elv og sjø

TorsteinRognes
Fredag 31.mai 2019 / 00:00

Det vil i år bli økt oppsynsaktivitet både i elva og i sjø. Statens Naturoppsyn er ansvarlige for oppsyn i sjø og har i år økt fokus på oppsyn med tanke på laks og sjøørret. Aktiviteten har allerede gitt resultater og senest i går ble et ulovlig laksegarn inndratt utenfor Gaula. Gjerningsmann i nevnte tilfelle er ukjent men garnet ble administrativt inndratt.

I elv blir det også økt oppsynsaktivitet i år. Det vil også bli satt inn mere ressurser på administrativ oppfølging av sakene. Alle saker blir behandlet i henhold til gjeldende prosedyrer. Bakgrunnen for satsningen er at i 2018 ble det rapportert og behandlet en betydelig mengde saker og antallet fiskere det ble sanksjonert mot var høyt. Vi hadde også tilfeller med utestengelse av fiskere. Brudd på gjeldende bestemmelser i både elv og sjø er alvorlig miljøkriminalitet og kan i verste fall føre til at gytebestandsmålet ikke blir nådd. Situasjonen og utviklingen for bestandene av laks og sjøørret er i negativ utvikling og derfor er det viktig at gjeldende bestemmelser følges.

Statens Naturoppsyn og Elvene Rundt Trondheimsfjorden er i tett dialog og utveksler erfaringer fortløpende. Det er viktig at man varsler dersom man observerer brudd på gjeldende bestemmelser. Dette gjelder både i elv og sjø.