Elveside/Fiskeregler

Nye fiskeregler

RogerIngvaldsen
Fredag 05.april 2019 / 08:13

Saltdal Elveeierlag har praktisert de samme fiskereglene over en årrekke. Fiskereglene er nå evaluert og oppdatert fra og med sesongen 2019. Målsettingen er å beskatte fiskestammene på en bærekraftig måte for fremtiden. Forvaltningsmyndighetene fastsetter hvor mye gytefisk vi skal ha i elva. Dette kalles gytebestandsmål. Saltdalselva har de siste årene ligget såvidt på eller like under gytebestandsmålet. Dette betyr at vi har for lav gytebiomasse i elva vår. Gjennom å endre beskatningsmodellen er målsetningen at vi skal øke gytebiomassen i elva slik at vi oppnår gytebestandsmålet. Ønsket for fremtiden er at vi kan ligge stabilt over gytebestandsmålet gjennom en aktiv forvaltning. Dette vil kunne gi oss et handlingsrom for fremtiden mht fisketid, fiskestart, kvoter og beskatning av voksen laks. Oppnår vi målsetningen vil vi kunne starte fisket tidligere og vi kan gi kvoter på voksen laks.

Enkelte vil nok reagere på endringene i fiskereglene. Vi ber imidlertid om forståelse for at det er nødvendig. Det er vårt ansvar som forvaltere å til en hver tid sørge for en bærekraftig beskatning og utøvelse av fisket i elva.

 

Fiskereglene finner du her: https://lakseelver.no/nb/elver/saltdalselva/fishingrules