Elveside/Fiskekort

Ny stor fiskesone i hovedelv og sideelver

RogerIngvaldsen
Fredag 26.april 2019 / 01:51

Fiskesonene Røkland, Pothus og Evensgård slår seg sammen til en sone fra og med sesongen 2019. Den nye fiskesonen Røkland-Pothus-Evensgård er en stor sone med mange valgmuligheter for fiske etter både laks og sjøørret. Sonen dekker begge sider av hovedelva og i tillegg Evensgårdelva og Vasselva som er fiskerike sideelver.

 

Ta en nærmere titt på fiskesonen her:

https://lakseelver.no/nb/elver/saltdalselva/rokland-potthus

Kjøp fiskekort her:

https://saltdal.lakseelv.no/