Håelva på Jæren
DEn nedre delen av Håelva bukter seg gjennom Jærlandskapet. Foto: Jarwin / Wicicommons
Elveside/Sportsfiske

Nettsider for Håelva

Velkommen til Håelvas nye nettsider med oversikt over fiskemulighetene i vår flotte Jærelv.

Paal
Tirsdag 29.januar 2019 / 11:23

Elveeierlaget er drifter og ansvarlige for disse sidene. Tilbakemeldinger tas i mot med takk. 2018 var en spesiell sesong pga den varme og tørre sommeren, men vi håper at 2019 blir en mer normal fiskesommer.