Elveside

Kvotebestemmelser vedtatt

TorsteinRognes
Torsdag 12.desember 2019 / 02:14

Representantskapet i Gaula har nå fastsatt kvotebestemmelsene for 2020. Det var den 11. desember at dette møtet fant sted og vedtaket ble fattet enstemmig. Kvotene blir de samme som i sesongen 2019.

Kvotebestemmelser:

- Døgnkvote 1 laks
- Ukeskvote 2 laks
- Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm

Fredningsbestemmelser

- Hunnlaksfredning fra 1. juli
- All ørret er fredet hele sesongen