Elever fra Øya Landbruksskole
Elveside

Høsten er sjøørret-tid

TorsteinRognes
Fredag 06.september 2019 / 08:26

Laksesesongen er over og årshjulet tikker mot høst. Det betyr at tiden for feltarbeid er kommet og sjøørreten skal prioriteres.

Sjøørreten sliter og er avhengig av hjelp for å komme opp og frem.

Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med skolene rundt omkring. Det betyr at tiltak kombinert med kunnskapsformidling og læring skal komme sjøørreten til gode. Bare i dag (5.september) har vi fått utført ca 150 arbeidstimer i en av de lokale sjøørret-bekkene, i samarbeid med Øya Landbruksskole. Elevene er svært entusiastiske og mange flittige hender får gjort mye godt arbeid i bekkene.

Hva gjør vi på disse dagene? Jo det lempes gytegrus, etableres skjulplassser, ryddes søppel, plantes trær, sjekkes bunndyr, måles vann osv. Listen med gjøremål er lang,  effekten er at sjøørreten får bedre vilkår og elevene får nyttig lærdom.

Vi vet at dette arbeidet ikke er unikt for Trøndelag, men det er viktig å fortelle disse historiene, gi anerkjennelse til de skolene og ungdommene som bidrar til dette arbeidet år etter år.

Innsatsen bærer frukter og gode tetthetsmålinger av ungfisk gir god energi for videre arbeid.

Vi er veldig takknemlig for innsatsen som legges ned, og det er motiverende også for aldrende elveforvaltere å få jobbe med engasjerte lærere og entusiastisk ungdom. I tillegg er vi takknemlige for den økonomiske støtten til dette arbeidet som vi mottar fra Fylkesmannen i Trøndelag.

Takk for hjelpa!!