Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
19.6m3
01:23
13:31
07:09
19:36

Høsten er sjøørret-tid

Elever i aksjon

Elever fra Øya Landbruksskole

Laksesesongen er over og årshjulet tikker mot høst. Det betyr at tiden for feltarbeid er kommet og sjøørreten skal prioriteres.

Sjøørreten sliter og er avhengig av hjelp for å komme opp og frem.

Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med skolene rundt omkring. Det betyr at tiltak kombinert med kunnskapsformidling og læring skal komme sjøørreten til gode. Bare i dag (5.september) har vi fått utført ca 150 arbeidstimer i en av de lokale sjøørret-bekkene, i samarbeid med Øya Landbruksskole. Elevene er svært entusiastiske og mange flittige hender får gjort mye godt arbeid i bekkene.

Hva gjør vi på disse dagene? Jo det lempes gytegrus, etableres skjulplassser, ryddes søppel, plantes trær, sjekkes bunndyr, måles vann osv. Listen med gjøremål er lang,  effekten er at sjøørreten får bedre vilkår og elevene får nyttig lærdom.

Vi vet at dette arbeidet ikke er unikt for Trøndelag, men det er viktig å fortelle disse historiene, gi anerkjennelse til de skolene og ungdommene som bidrar til dette arbeidet år etter år.

Innsatsen bærer frukter og gode tetthetsmålinger av ungfisk gir god energi for videre arbeid.

Vi er veldig takknemlig for innsatsen som legges ned, og det er motiverende også for en aldrende elveforvalter å få jobbe med engasjerte lærere og entusiastisk ungdom.

Takk for hjelpa!!