Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
15 °C
SSV
2.8 m/s
1321.0m3
10:48
22:59
03:29
16:01

img_0814.jpg

aa_Gressbakken
Gressbakken, Aagaardselva - Foto: Kai Auby-Leren

Glomma og Aagaardselva, Dugnader 2019

Dugnader 2019 Aagaardselva

aa_Gressbakken
Gressbakken, Aagaardselva - Foto: Kai Auby-Leren

(21. april 2019). Det betyr at laksesesongen nærmer seg med stormskritt, og det er på tide med vårdugnader langs elvene våre.

Som vanlig skal elvene gjøres klar for sesongstart, og vi begynner i Aagaardselva. Tida går fort nå, det er bare litt over 1 måned til premieren 1. juni. Langs stier og elvebredd skal det ryddes for trefall, kvist og kvas, og utføres vanlig vedlikehold av gapahukene.

Vi møtes på P-plassen ved Ramstad:

LØRDAG 11. Mai kl. 10.00.

Dugnaden avsluttes med grilling og sosialt samvær

 

Dugnader 2019 Glomma

Glomma Fredet sone
Glomma Fredet sone nedenfor klekkeriet - Foto: Kjell Cato Strand

I Glomma starter sesongen senere, den 20. juni. Det vil derfor også bli avholdt vårdugnad senere – i slutten av mai. Gapahuken ved Glomma Papp skal etter planen beises i år, og på dugnadsdagen vil det bli generell rydding langs elva.

Vi møtes på parkeringen ved Gripen/Gressbakken:

LØRDAG 25. mai kl. 10.00.

Også her avsluttes dugnaden med grilling og sosialt samvær. 

 

Vi ønsker vel møtt!

Styret

Kort om

Glomma og Aagaardselva renner gjennom følgende kommuner:
Fredrikstad

Mer om elven

Nedre del av Glomma har en svært artsrik fiskefauna, bestående av minst 20 arter. I hovedløpet kan anadrom fisk vandre opp til Sarpefossen. Tidligere ble fisk fanget her og satt ut ovenfor. Dette er imidlertid ikke blitt gjort de senere år.