Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Desinfisering - instruks

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget ønsker en frisk elv, fri for sykdommer og gyrodactylus salaris.

Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på de sjølinstruerende desinfeksjonsstasjonene før du begynner å fiske. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

 

Målselv desinfiseringskasse

Desinfiseringskasse

VEILEDNING - SJØLINSTRUERENDE STASJONER:

Desinfiseringen med Virkon S foregår etter følgende anvisning:

  • Fluer, sluker og esker dyppes i Virkon S i minimum 15 sek og skylles av med vatn etter om lag 15 min. Tørk utstyret.
  • Stenger sprayes med Virkon S som skylles av med vatn etter ca 15 min.
  • Vadere / støvler settes i kar med Virkon S og vaskes utvendig med løsningen.
  • Liner dyppes i Virkon S eller skylles med Virkon S i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen.
  • Sneller dyppes i Virkon S. Snellene kan eventuelt sprayes med Virkon S. En må da la middelet virke i minimum 1 min før det skylles av med rent vann.
  • Håver legges i løsningen med Virkon S i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med Virkon S, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 min.
  • Fiskevesker kan legges i Virkon S eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med Virkon S. Skylles og tørkes godt etterpå.
  • Båter, blåser, baderinger m.m. sprayes/dusjes med Virkon S og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at det ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.

Kvittering:

Når du er ferdig med desinfiseringen tar du bilde av ukenummer med mobiltelefon (nr finnes i kassa).  Bildet viser når du har desinfisert utstyret.

PDF icon Oversikt over stasjoner