Sportsfiske

Audna sesongen 2019

HaraldEndresen
Onsdag 29.mai 2019 / 14:09

Velkommen til Sportsfiske i Audna 2019

Nå nærmer fiskeseongen seg og i den anledning har undertegnede på vegne av Audna Fiskerettseierforening lyst til å informere litt om fiske for sesongen 2019.

Fiskekortsalget starter den 30.05.2018  kl.15.00. I år kan man kjøpe fiskekort på følgende utsalgssteder: www.audna.no, Spar Vigeland, Simon Valand og Grønberg Sport. For priser på døgnkort, ukeskort, sesongkort i de ulike sonene gå til  www.audna.no for utfyllende informasjon. Prisene er identiske med forrige sesong.

Kvoter:     For kommende sesong er kvoten 2 anadrome fisk (pr. døgn).

Særskilte regler for  Sone 4 Melhusfossen:

Direktoratet innførte fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Den øverste delen av fossen vil det også være slukforbud, mens sluk blir tillatt i den nederste delen.

 

Skjellprøvetaking

Vi vil sterkt anmode alle våres fiskere om å ta skjellprøve av all fisk over 0,5 kg fanget i Audna. Skjellprøve konvolutt vil bli lagt på strategiske plasser langs elva samt ved våres utsalg på Spar Vigeland og Simon Valand på Konsmo.

Grunneierdag.

Onsdag (fra kl.00.00 til kl.23.59) er grunneierdag. Fredningsdagen er gått ut. Dvs at vi i år vil selge fiskekort alle dager, med unntak av Onsdag.

Midtsesongevaluering

Som i fjor vil det også i år bli gjennomført midtsesongevaluering av fiske i Audna. Resultatet av dette kan resultere i utvidet, ingen endringer eller redusert fangstkvote. Når midtsesongevalueringen er godkjent av fylkesmannen vil vi komme tilbake til mer utfyllende informasjon rundt dette. Sannsynligvis i begynnelsen av juni.

 

Til slutt vil undertegnede anbefale alle våre sportsfiskere å gå inn på www.audna.no for å sette seg inn i fiskeregler, fiskekortsalgsinfo, fiskekortpriser med mer.

 

Lykke til med årets fiskesesong!

Audna Fiskerettseierforening

 

Tore J. Lølandsmo

Daglig Leder