Frisk fisk fra Aagaardselva
Forvaltning

All laks i Aagaardselva skal ikke avlives

NGOFAKjellCato
Fredag 14.juni 2019 / 01:13

All laks i Aagaardselva skal ikke avlives.

Det står et stykke på Norske lakseelver sin side fra andre medier NRK, hvor det står! Ber fiskere avlive all laks.

Dette gjelder ikke i Aagaardselva og i Glomma Når denne åpner for fiske.

Fiskereglene for begge elver gjelder fortsatt. Det daglige styret for Glomma og Aagaardselva vil sette inn tiltak ved eventuelt rapporter om syk eller svekket fisk.  

Det er ikke funnet eller observert syk fisk i noen av disse elvene. Dette må media presisere når de publiserer sine saker i aviser eller lignende.