Altaelva
Alle som leverte inne fangstoppgaven for fiske før St. Hans var med i trekningen av et fiskekort i Nedre Sierra.
Sportsfiske/Sportsfiske

Vinner av fiskedøgn i Nedre Sierra

Gjennom mange år har Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) trukket ut en vinner blant alle som har levert inn fangstoppgaven for fiske før St. Hans.

KarianneJohansen
Onsdag 18.juli 2018 / 21:11

Lakseforvaltningen følger nøye med i utviklingen av laksestammene, og tall fra fangststatistikken forteller oss mye om utviklingen i ulike perioder. 

Alle som fisker etter laks er i utgangspunktet pliktig til å levere oppgave over fangsten. Det samme gjelder for fiske etter sjøørret og sjørøye. Miljødirektoratet organiserer innsamlingen av fangstrapporter i samarbeid med Fylkesmennene og Statistisk sentralbyrå.

Du bidrar med verdifull kunnskap til forvaltning og forskning ved å levere god fangstrapportering. Pålitelig kunnskap er avgjørende for arbeidet med å styrke villaksen som ressurs, og for å gi grunnlag for fritidsfiske og næringsvirksomhet.

Innleveringsfrist for fagstoppgavene for fisket før St. Hans i Altaelva var satt til 1. juli.

Bjørn Reidar Fauskanger ble den heldige vinneren av 1 fiskekort i Nedre Sierra.

Vi gratulerer! SKITT FISKE!

En lykkelig vinner av fiskekort i Nedre Sierra - Foto: ALI
En lykkelig vinner av fiskekort i Nedre Sierra - Foto: ALI