Laks seongen 2018
Elveside/Sportsfiske

Sesongslutt 2018

Vi vil takke alle våre fiskere for sesongen 2018 som avsluttes 31.08.2018. Sesongen har vært preget av tørke og lite vann i elva i store deler av sesongen. De siste ukene har derimot vært bra.

ToreJarleivLolandsmo
Onsdag 29.august 2018 / 12:22

Med dette som bakteppe fant vi ut at det ikke er naturlig å forlenge sesongen under midtsesongevalueringen. Det vil si at sesongen i år varer til og med 31.08.2018 i henhold til våre ordinære fisketider.

Vi ber alle våre fiskere fortløpende å fangstrapportere inn på sine fiskekort også for de som ikke har fått fangst.

For inneværende år er det pr dags dato innrapportert fanget 362 laks av til sammen 1.094 kg.

Vi ønsker alle fiskere i elva en god innspurt i fiske og velkommen igjen neste sesong.

Med vennlig hilsen

Audna Fiskerettseierforening

Tore J. Lølandsmo

Daglig Leder