Ullaland i Nausta
FIn naustalaks tatt på Ullaland. Foto: Privat
Sportsfiske/Fiskeregler

Nye fiskeregler 25.juli 2018

AynaHeilong
Onsdag 25.juli 2018 / 12:00

Vi innfører opprinnelig fangstregler med umiddelbar virkning, 25.07.2018. Men foreløpig ikkje fangst av fisk over 70 cm.