Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Klart
16 °C
Ø
0.7 m/s
01:41
14:23
08:08
20:23

Nye fiskeregler 11 juli.

Styret i Nausta Elveeigarlag har vedtatt ekstraordinære fiskeregler fra 11 juli. 

nausta_lunden_2.jpg

Laks på Lunden i Nausta
En fin liten smålaks tatt på Lunden.

Følgende nye fiskeregler gjelder

Nausta elveigarlag har i samrå med Nina og Fylkesmann i Sogn og Fjordane vedtatt fylgjande endring av fiskereglane for Nausta. Frå og med den 11.07.2018 er det kunn tillat å fiske med fluge og flyteline. Dette gjeld inntil noko anna vert bestemt. Dette er endring som er naudsynt for å hindre at fiske vert stengt.

Fiskeregler/ kvote

Laks over 70 cm må fredast frå dags dato i heile elva. Leiar i elveigarlaget får fullmakt av styret til å vurdere vidare kvotar og fangsttid for resten av sesongen saman med NINA og 

Rapportering

Dette må bli betre for ein del av sonene i elva, rettar som ikkje forheld seg til dette vil bli stengde for fiske. Rapportering må skje fortløpande. Det er også anbefalt å generere rapporteringskort for kvar enkelt fiskar.