Forvaltning

Midtsesongevaluering 2019

PetterDonnestad
Torsdag 09.august 2018 / 12:36

Midtsesongevaluering 2019

Midtsesongevaluering i Tovdalselva for 2019 er nå gjennomført. Dette har vært en god sesong med gode fangstrapporter, og gode tall på laks som har passert laksetelleren.

Nedre Tovdal Elveeierlag mener det er forsvarlig å utvide sesongen.

Siste fiskedag blir dermed søndag 15. september.