Elveside

Meforsen - jernbanesiden

Anonym
Lørdag 23.juni 2018 / 02:16

BaneNor skriver slik i mail av 22/6 2018;
"For fiskesesongen 2018 har vi kommet til at vi ikke ønsker at det skal fiskes fra våre eiendommer i elva.
Vi behøver mer tid til å vurdere, i samråd med vår jurist, hvordan vi kan ordne fisket på best mulig måte. Vårt mål og ønske, er at de inntekter et fiske genererer skal gå tilbake til forvaltningen av elva og fiskeressursen, og at flest mulig skal få mulighet til å kjøpe fiskekort. Det beste hadde vært om dere kunne ha samordnet dere, slik at vi hadde ett lag å forholde oss til."

Dette er ikke i tråd med hva banesjef Tom Petter Høgseth skriver i et referatet fra et møte høsten 2017. Der vil BaneNor ta initiativ og kalle inn alle parter til felles møte i god tid før sesongstart for å få på plass forvaltninga på Meforsen - jernbaneside.
Dette har ikke skjedd så Terje Solbu ba om et møte med banesjefen i mai 2018 og fikk der muntlig lovnad på at det ville bli fiske på Meforsen.

Nedre Ranaelva Forvaltningslag (NRF) beklager på det sterkeste at Meforsen ikke blir åpnet for fiske som lovet av banesjefen i møte 25/5 2018.
Som en kompensasjon kan alle med sesongkort fiske på Øvre Meforsen - veisiden torsdag 28/6 - fredag 29/6 - lørdag 30/6 - søndag 1/7
I tillegg åpner vi opp hele uken på begge sider av Kjerrforsen gjennom hele sesongen.
Båtbakkea/Trolldalen åpnes opp fredag/lørdag/søndag hele sesongen.