Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Informasjon til interessentene

I løpet av 2018 skal styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) utarbeide ny strategiplan for bedriften. På slutten av året vil denne prosessen ferdigstilles.

altaelva_-_sandia_-_gabo_-_vinter_-_karstein_mosesen_20.jpg

Gabo
Alta Laksefiskeri Interessentskap skal utabeide ny strategiplan. - Foto: Karstein Mosesen

Det er i dag 213 interessenter i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Alle har et forhold til elva, i større eller mindre grad. Gode innspill og ideer er med på gjøre bedriften vår solid og stabil.

Ved å jobbe med strategi, skal det utformes kortsiktige og langsiktige mål for de neste seks årene. For å få et best mulig resultat, ønsker vi å involvere interessentene mer i dette arbeidet. Derfor ønsker styret å få innspill i forhold til framtidig strategiarbeid i ALI.  

Konkrete innspill sendes skriftlig til styreleder på e-post: karianne@altalaks.no               
innen 1. juni 2018.

 

Alle interessentene vil få tilsendt inneværende strategiplan på e-post fortløpende.

 

STRATEGI  - kort oppsummert:

1. Hvor står vi i dag? (Evaluering av tidligere strategiplan og status)

2. Hvor ønsker vi å være? (Kortsiktige og langsiktige mål)

3. Hvilke tiltak skal iverksettes?  (Hvordan?)     

 

Tema fra «Strategiplan 2013»:

- Administrasjonen

- Fiskeretten

- Vedtektene

- Økonomi

- Bygninger/eiendommer

- Fiskeregler

- Salg av fiskekort

- Miljøet på og langs elva

- Utleie

- Oppsyn

- Engasjement i annen  virksomhet - turisme

- Interessentskapets historie

- Forhold til andre organisasjoner 

- Informasjon - reklame 

- Reguleringer

- Gaver - tilskudd 

 

NB! Det kan legges til og trekkes fra kapitler i den nye strategiplanen.