Det var en gang at vi kunne høste av sjøørreten
Forvaltning

Handlingsplan for sjøørret og sjørøye

RagnhildBrennslett
Onsdag 13.juni 2018 / 01:45

Regjeringen kan ikke unnlate å vurdere lakselusas effekt på sjøørret og sjørøye.
Dette er viktige arter og Stortingsmelding 16 sier i klartekst at det er lakselusas effekt på vill laksefisk som skal styre produksjonen.
Dette betyr at det må utvikles handlingsplaner for de to andre anadrome artene og at
bestandene må kartlegges på samme måte som laksen.
Det er også viktig å sikre et høstbart overskudd av sjøørret i sjøen, noe som er av stor betydning for mange sportsfiskere rundt om i landet.

Norske Lakseelver ber KLD utrede en handlingsplan for sjøørret og sjørøye.