Sportsfiske

Riktig behandling av fisk som gjenutsettes

RogerIngvaldsen
Lørdag 04.august 2018 / 04:59

Fisk som skal gjenutsettes i elva må behandles riktig for at den skal overleve. Fra om med sesongen 2019 er dette tatt inn i fiskereglene som sier: "Laks og sjøørret som slippes tilbake i elva skal behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet. Om mulig skal ikke fisken opp av vannet. Fiskeren plikter å sette seg inn i hvordan dette utføres på en korrekt måte". Saltdal Elveeierlag oppfordrer alle fiskere til å ta seg tid til å lese gjennom Norske Lakseelvers guide for å gjøre dette så korrekt som mulig.

Gudien i sin helhet finner du her:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/gjenutsetting-av-laksefisk

Viktige hovedpunkter: