Audna
Melhusfossen i Audna.
Elveside

Fiskeseongen 2018

Velkommen til Sportsfiske i Audna 2018. Nå nærmer fiskeseongen seg og i den anledning har undertegnede på vegne av Audna Fiskerettseierforening lyst til å informere litt om fiske for sesongen 2018.

ToreJarleivLolandsmo
Torsdag 17.mai 2018 / 22:01

Fiskekortsalget starter den 19.05.2018  kl.12.00. I år kan man kjøpe fiskekort på følgende utsalgssteder: audna.no, Spar Vigeland, Simon Valand og Grønberg Sport. For priser på døgnkort, ukeskort, sesongkort i de ulike sonene gå til  www.audna.no for utfyllende informasjon. Prisene er identiske med sesongen 2017.

Kvoter

For kommende sesong er kvoten 2 anadrome fisk (pr. døgn).

Endringer i fjorårets sesong er fortsatt gjeldende for sesongen 2018 og er gjengitt her: Sone 4 Melhusfossen:Direktoratet innfører fra sesongen 2017 påbud om bruk av sirkelkrok i sone 4. Den øverste delen av fossen vil det også være slukforbud, mens sluk blir tillatt i den nederste delen.

Vi vil merke dette tydelig før sesongen starter.

Skjellprøvetaking

Vi vil sterkt anmode alle våres fiskere om å ta skjellprøve av all fisk over 0,5 kg fanget i Audna. Skjellprøve konvolutt vil bli lagt på strategiske plasser langs elva samt ved våres utsalg på Spar Vigeland og Simon Valand på Konsmo.

Grunneierdag.

Onsdag (fra kl.00.00 til kl.23.59) er grunneierdag. Fredningsdagen er gått ut. Dvs at vi i år vil selge fiskekort alle dager, med unntak av Onsdag.

Midtsesongevaluering

Som i fjor vil det også i år bli gjennomført midtsesongevaluering av fiske i Audna. Resultatet av dette kan resultere i utvidet, ingen endringer eller redusert fangstkvote. Når midtsesongevalueringen er godkjent av fylkesmannen vil vi komme tilbake til mer utfyllende informasjon rundt dette. Sannsynligvis i begynnelsen av juni.

Til slutt vil undertegnede anbefale alle våre sportsfiskere å gå inn på www.audna.no for å sette seg inn i fiskeregler, fiskekortsalgsinfo, fiskekortpriser med mer.

Lykke til med årets fiskesesong!

Med vennlig hilsen
Audna Fiskerettseierforening
Tore J. Lølandsmo
Daglig Leder