Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiskeoppsynet 2019

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

Stjørdalselva_Fiskebilaget2016_HelhetligTiltaksplan

Foto: Svein Wik fra boka “Stjørdalen - fra fjord til fjell”.

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva. SJFF fører i dag oppsyn på sine egne vald, men vil nå etter avtale med Eleveierlaget også føre tilsyn på alle private vald i Stjørdalsvassdraget.

SJFF har totalt 20 oppsynsmenn som vil sjekke at fiskereglene overholdes i vassdraget.

Eleveeierlaget ønsker også å minne på om at i august er all hunfisk over 3 kg eller 65 cm fredet samt at det ikke er tillatt med markfiske i noen av elvene.

Mistenker du brudd på fiskeregler kan du kontakte en av oppsynsmennene under.

Hele instruksen samt liste over kontaktpersoner kan lastes ned her.

PDF icon Instruks for fiskeoppsyn

Oppsyn på private vald i Stjørdalsvassdraget 2019.