Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fiskeoppsynet 2018

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

Stjørdalselva_Fiskebilaget2016_HelhetligTiltaksplan

Foto: Svein Wik fra boka “Stjørdalen - fra fjord til fjell”.

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva. SJFF fører i dag oppsyn på sine egne vald, men vil nå etter avtale med Eleveierlaget også føre tilsyn på alle private vald i Stjørdalsvassdraget.

SJFF har totalt 20 oppsynsmenn som vil sjekke at fiskereglene overholdes i vassdraget.

Eleveeierlaget ønsker også å minne på om at i august er all fisk over 3 kg eller 65 cm fredet samt at det ikke er tillatt med markfiske i noen av elvene.

Mistenker du brudd på fiskeregler kan du kontakte en av oppsynsmennene under.

Hele instruksen samt liste over kontaktpersoner kan lastes ned her.

PDF icon Instruks for fiskeoppsyn 2018

 • Morten Welde                           97730031
 • Erik Thoresen                           99120190
 • Jarle Gulbrandsen                    95172760
 • Stein Arve Vennatrø                 47314551
 • Jomar Bårsaune                       46418165
 • Odd Erik Skjeflo                        45861520
 • Lars Selven                              45391250
 • Jon Eivind Schefte                    92603980
 • Kjell Kojen                               95806350
 • Tor Mikkelsen                          90845352
 • Gunnar Rimol                          93413302
 • Kjell Hansen                            91786832
 • Jan Arne Nygård                       99515069
 • Kjell Sverre Størseth                91172150
 • Morten Sjaastad                       41038909
 • Per Ivar Morken                       45221279
 • Reidar Tingstad                        97727920