Damer i elva
Fredag 20. juli arrangerte Alta Jeger- og Fiskerforening fiske for damer i Altaelva. - Foto: ALI
Elveside/Inspirasjon

Fiskedøgn kun for damer

Fredag 20. juli var det duket for fiskedøgn i Bollo, men denne gangen kun for damer. Alta Jeger- og fiskerforening arrangerte "damedøgn" i Altaelva.

KarianneJohansen
Tirsdag 24.juli 2018 / 08:36

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) tildelte Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) fiskekort, med fokus på rekruttering av damer som laksefiskere. Det er ingen hemmelighet at det er flest mannlige fiskere i elva, så nå skulle fokuset endres der bare kvinner skulle få fiske 18 timer "i fred". 

Med ulik erfaring med fiske, var det en spent gjeng som møtte opp på fiskeplassen Bollo. Med kasteinstruktører fikk alle kursing med bruk av fluestang og damene stilte seg opp på rekke og rad langs elva for å øve. 

Det var god stemning langs elvebredden da Alta Jeger- og Fiskerforening arrangerte "kvinnedøgn". Foto: ALI
Det var god stemning langs elvebredden da Alta Jeger- og Fiskerforening arrangerte "kvinnedøgn". Foto: ALI

I nydelig sommervær ble det holdt flere foredrag langs elvebredden. Geir Zakariassen snakket om "Catch & relerase" og Kari Heitmann om kultur og levesett i Altaelva. Styreleder i ALI, Karianne Johansen, formidlet historien om Alta Laksefiskeri Interessentskap og om rekruttering av damer som laksefiskere. Selv om ikke storlaksen beit på, så var alle storfornøyde med dette arrangementet. 

Med ulike foredragsholdere og sosialt samvær, ble fiskedøgnet i elva en suksess. - Foto: Grete R. Haldorsen
Med ulike foredragsholdere og sosialt samvær, ble fiskedøgnet i elva en suksess. - Foto: Grete R. Haldorsen