Laks fra Audna
Husk skjellprøver når du får fisk. Det setter vi pris på.