Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Bli medlem i Norske Lakseelver

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for fiskerettshavere og forpaktende foreninger i lakseførende vassdrag. Bli medlem i dag!

Elveeierne ønser flere laksefisekre velkommen til Sørlandet.JPG

Tovdalselva elveeiere
Samarbeid mellom elveeiere og forvaltningslag sikres best gjennom en felles organisasjon.

Norske Lakseelver jobber for å  ivareta medlemmenes interesser når det gjelder utvikling og bruk av fiskeressursene i lakseførende vassdrag. Grunneierrett og fiskerett er utsatt for press fra ulike grupper i samfunnet. Det er derfor viktig at Norske Lakseelver fremmer fiskerettshavernes felles interesser.

Hvem kan melde seg inn?

Forvaltningslag med rettighetshavere og forpaktende foreninger kan melde seg inn i Norske Lakseelver som hovedmedlemmer. Enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter som ønsker å støtte Norske Lakseelvers arbeid for å ta vare på de ville bestandene av laks, sjøørret og sjørøye kan melde seg inn i organisasjonen som støttemedlemmer. Les mer om støttemedlemskap her.

Hvorfor melde inn elvelaget/ forpaktende forening i Norske Lakseelver?

Vi er en paraplyorganisasjon som tar vare på rettighetshaverne og forpaktende foreninger. Vårt motto er For mer liv i elva!  Vi jobber for at det skal bli flere livskraftige fiskebestander av laks, sjøørret og sjørøye, vi jobber for at fisketilbudet skal bli bedre slik at flere benytter seg av dette og skaper mer liv langs elva, og vi jobber for at elva skal bety mer i lokalsamfunnene slik at det blir mer liv i det lokale næringslivet. 

Vi har gode medlemsfordeler!

Klikk på bildene under for mer informasjon om hver enkelt medlemsfordel.

Nettside for din elv

Alle våre medlemmer kan få egen nettside lik vår. Mange elver er allerede inne i systemet. Ta kontakt hvis du ønsker tilbud.

Driftsplan

Vi bistår i prosessen med å lage driftsplan i din elv. Bl.a. arrangerer vi workshops i hele landet hvor dette er tema. Nettsidene er spesialutviklet for å skrive driftsplan. Lag en moderne og brukervennlig driftsplan du også!

Medlemsregister

Vi tilbyr et medlemsregister som hjelper medlemselvene våre å holde oversikt på sine medlemmer. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Regionmøter og fagseminar

Rådgiving vedr. revisjon av kraftverkskonsesjon i elv

Kavfossen
Vi bistår medlemselver i prosessen med revisjon av kraftverkskonsesjon. Mange elver er nå inn i en revisjonsprosess, noe som kan være både en langtekkelig og faglig krevende prosess. - Foto: Karl Gjermund Damli

Møter med departement og direktorat

Regjeringsbygg Tord Lien / Surna
Vi arrangerer møter for medlemselvene med departementer/direktorater i viktige saker som bl.a. oppdrett, vassdragsregulering og gruvedrift - Foto: Pål Mugaas

Eierskap til fangststatistikk

Hver høst, i midten av oktober, oppsummerer vi årets laksesesong på landsbasis. Rapporten presenteres på medlemsmøte i Trondheim.

Ansattesamlinger

Villaksnytt

Rekrutteringsarrangement

Rådgiving ang. pliktig organisering

Utvikling av turismeprodukt

Materiell

Landsmøte med fagseminar

Annen hvert år inviterer vi medlemmene våre til landsmøte. Landsmøtet kombineres ofte med et fagseminar. Neste møte blir i 2018. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Politisk representasjon

Vi representerer medlemselvene våre i møter med Regjering, Storting, direktorater og departementer.

Et godt kunnskapsnettverk

Medlemmene våre blir en del av et stort og uunnværlig kunnskapsnettverk.

Norske Lakseelver er til for medlemmene og vil, så langt det lar seg gjøre, hjelpe hver enkelt medlemselv i saker der det har behov for bistand og rådgivning. Dette kan for eks. være høringssvar eller søknadsskriving. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet.

Bli medlem du også! 

Kontingenten for elvene (forvaltningslagene) regnes ut enten basert på omsetning eller basert på registrert fangst. Les mer om hvordan kontingenten regnes ut her

Send en epost til post@lakseelver.no om du vil vite mer.

Hold deg oppdatert på siste nytt ved å følge oss på facebook og melde deg på vårt nyhetsbrev.