Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Light snow showers
-6 °C
V
1.2 m/s

Åpning for fiske etter laks i 2018 og 2019

I 2018-sesongen var det for første gang på over 25 år igjen mulig å fiske laks i Fusta.

 

Fusta utgjør den nedre delen av Fustavassdraget i Vefsn kommune på Helgeland i Nordland. Med sine vakre omgivelser, reint vann, gunstige strømforhold og attraktive fiskestammer, er den vurdert som en flott elv for sportsfiske, både når det gjelder laks og sjøørret. På grunn av bestandsutviklingen er sjøørreten for tiden fredet

I 2018- sesongen var det for første gang på over 25 år igjen mulig å fiske laks i Fusta. Fram til da hadde laksefisket i Fusta, som i de andre elvene med utløp i Vefsnfjorden, vært stanset etter at det mot slutten av 1970-tallet ble konstatert angrep av Gyrodactylus Salaris på bestanden.

Vassdragene i Vefsn ble rotenonbehandlet i 2011 og 2012. Nå vender laks og sjøørret som har vokst opp på grunnlag av det opprinnelige genmaterialet, tilbake til Fusta, som riktignok fortsatt ikke er friskmeldt. Det vil ikke skje før røya i innsjøene lenger opp i vassdraget kan garanteres fri for gyrosmitte. Og det kan først skje etter at en omfattende prøveserie er gjennomført med godkjent resultat. Derfor danner den stengte fisketrappa i Forsmoforsen foreløpig et effektivt vandringshinder 6 km fra elvas utløp i fjorden. Og laksefisket i 2018 ble gjennomført på grunnlag av dispensasjon fra et generelt fiskeforbud, som fortsatt gjelder. Årets fiske kan likevel karakteriseres som meget vellykket. Til tross for en periode med tørke og liten vannføring i elva i den første delen av sesongen, var den tillatte kvoten på 200 avlivete laks tatt opp etter knapt halvannen måned. Denne fisken hadde en gjennomsnittsvekt på rundt 4,7 kg.

Med nødvendig forbehold om at Miljødirektoratet gir dispensasjon som tillater fiske også i 2019, vil den nedre delen av Fusta bli åpen for laksefiske også i 2019-sesongen. Forhåpentligvis vil det da bli gitt tillatelse til å øke kvoten for for å ta opp et noe større fiskekvantum. Dette selv om det av hensyn til bestandsutviklingen, fortsatt vil være nødvendig å praktisere en forholdsvis streng regulering i form av bestemmelser om begrensning av kvotene for den enkelte fisker.