Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Tredje klasse med spørreundersøkelse om fisket i Altaelva

bossekopskole_3._trinn.jpg

Altaelva- bossekopskole-spørreundersøkelse
3. klasse ved Bossekopskole - Foto: Audun Rikardsen

Vi i tredje klasse ved Bossekop skole har dette skoleåret hatt et prosjekt om Altaelva. I den forbindelse ønsket vi å få vite litt mer om de som fisker i elva vår. Vi lagde derfor en spørreundersøkelse og under den årlige laksekorttrekningen fikk vi laksefiskere til å svare på den. Vi fikk til sammen 97 svar, 26 kvinner og 71 menn.

Vi lurte på om det var forskjell mellom mennene og kvinnene som fisker i elva. Derfor sammenlignet vi svarene fra disse to gruppene.

De fleste som søkte om fiskekort var i alderen 31-60 år. De fleste kvinnene var mellom 31-45 år, mens de fleste menn var 46-60 år. Vi ser altså at kvinnene er yngre enn mennene.Flertallet av både menn og kvinner har deltatt på fiskekorttrekkinga mer enn 10 ganger.  Her er det ingen forskjell mellom kvinner og menn.

En annen likhet er at begge gruppene ville valgt samme fiskeplass hvis de fikk velge først. De ville valgt å fiske i Mikkeli. Det er kanskje ikke så rart. Det er veldig fine hytter der og fine fiskeforhold i Mikkeli.

Vi ser at en av forskjellene mellom menn og kvinner er antall ganger de har fått fiskekort. De fleste kvinner har fått fiskekort 1 gang før, mens menn har fått fiskekort mer enn 5 ganger. Dette syns vi er litt rart. Kanskje mennene har deltatt mange flere ganger og derfor har hatt større sjanse for å få kort. 

Når vi ser på hvor stor den største fisken de har fått er, svarer 28 stykker at den er 0 kg. Dette tror vi betyr at de ikke har fått laks. Når vi sammenligner menn og kvinner er det store forskjeller. De fleste kvinner (18 stk) har ikke fått fisk. De fleste menn har fått laks som er over 18kg. Vi tror kanskje at kvinnene ikke fisker så mye som mennene. De lager jo mat og er kanskje «stråmenn» for sine menn.

Nesten alle spurte ville søke fiskekort til neste år. Her fant vi ingen forskjell mellom menn og kvinner. Dette må jo bety at de liker å fiske og det å være sammen.

Vi har jobbet mye med spørreundersøkelsen. Dette har vært artig og vi har lært mye. Vi har lært oss å tolke resultatene vi fikk, skrive tekster om det vi har funnet ut og vi har lært mye om de som fisker i elva vår. Tusen takk til alle som svarte.

 

Med vennlig hilsen

3.klasse  Bossekop skole