Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
10 °C
Ø
5.3 m/s
15.3m3

Periode 01 juli - 20 september

Hellelandselva

Hellelandselva
Stilleflytende parti i elva - Foto: Ståle Svalestad

Kortsalget åpner 1.juni hos scanatura.no

Priser: 

Døgn         kr 200

Uke           Kr 400

Sesong      Kr 700

Ungdom < 18 år

Uke           Kr 50

Sesong      Kr 200

På sesongkortene er det et Depositum på kr 200. Tilbakebetales ved fangstrapportering etter sesongslutt.

Fiskeregler:

Kvote: Døgnkvote 3 laks og eller sjøøret.

Kroking og fiske med levende agn er ikke tillat.

Online fangstrapportering via fiskekortselger.

All Pukkellaks skal dette året fslaktes og registreres. Vi legger også opp til å ta skjellprøver.

NB! Fiskeregler og fisketider kan endres gjennom sesongen dersom spesielle forhold tilsier det.

Fiskeoppsyn.

Rune Lode. 48157296