Sportsfiske/Fiskekort

Salgsstart fiskekort sesongen 2019

PetterDonnestad
Mandag 30.april 2018 / 10:43

Fiskekortsalget i Tovdalselva åpner fredag 10. mai kl. 09.00

Det selges kort på web, Esso Birkeland og hos Grønberg Sport.

Fiskereglene er ikke endret fra i fjor, med et lite unntak i Sone 2:

 - All ferdsel inn til sone 2 skal skje fra parkeringsplassen ved broa.
 - Det er ikke lenger tillatt med ferdsel til elva fra Buestad mek. Verksted
 - På nedre del (Buestad) fisker det kun  èn person om gangen.  Fiskere med fiskekort i sone 2 avtaler selv en rotasjonsplan.

Det blir kick-off på Elveplassen, Birkeland fredag 31. mai fra kl. 17.30 til 20.00.  Trekning av de første kortene i sone 2 blir kl. 20.00.  Les mer her

 

Nedre Tovdal Fiskelag