Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

På mørke kvelder kan det være noen som fisker ulovlig

altaelva_-_bat_-_pia_iselin_thanke.jpg

På mørke kvelder kan det foregå ulovlig fiske
På mørke kvelder kan det foregå ulovlig fiske Foto:Pia Iselin Thanke

Høsten nærmer seg og da kan det være at noen fristes til ulovlig fiske.

Dersom noen observerer noen ulovligheter i elva så ring ALI sin vakttelefon 916 02 011.

Vi har dessverre en erfaring med at det kan foregå et ulovlig fiske med garn nede i munningsområdet til Altaelva.

Dersom dere observerer noen som driver med garnfiske i munningen må dere ringe Statens Naturoppsyn (SNO) snarest.

Rune Somby med mannskap fra SNO er klare til å rykke ut hvis de får en henvendelse. Ring da SNO mob 916 22 282.

SNO vil patruljere jevnlig i munningsområdet utover høsten.