Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
-3 °C
SSØ
2.9 m/s
9.4m3
02:10
14:19
08:09
20:43

Feltarbeidere fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) besøker denne uka Saltdalselva. NINA har flere lokaliteter langs Saltdalsvassdraget som besøkes årlig. Her fanger de yngel med strømapparat. Yngelen tas med til laboratoriet hvor den undersøkes nærmere. Art, alder, kjønn, lengde, vekt og helsetilstand er noen av faktorene som overvåkes. Saltdalselva er en av få elver i Norge hvor denne typen overvåkning har foregått siden 70-tallet. Det statistiske grunnlaget er således meget godt.

På bildene ser vi Randi J. Saksgård, overingeniør NINA og Jan Gunnar Jensås, avdelingsingeniør NINA. De jobber bla med Elfiske, prøvefiske, aldersbestemmelse, vektanalyser, bunnprøver, skjellprøver, sur nedbør, kalking, zooplankton, feltarbeid og bearbeidelse av biologisk materiale.

Sivert og Sigurd Børå Ingvaldsen synes det var spennende å se når Randi og Jan Gunnar fanget yngel.

Her fanger NINA fisk med elektrisitet
Her ser vi fangsten