Husk å levere inn fangstoppgavene innen 21. september.
Elveside/Fiskeregler

Leveres inn før 21. september!

KarianneJohansen
Mandag 18.september 2017 / 10:58

VIKTIG INFORMASJON!

 

På grunn av tekniske utfordringer vil det enda være mulighet for å levere inn fangstoppgaver for fisket i Altaelva sesongen 2017.

 

Frist for innlevering av fangsoppgaver: 

TORSDAG 21. SEPTEMBER!

 

Fangstoppgavene kan leveres på kontoret i åpningstiden, legges i postkassa på yttersida eller sendes på epost til:

aud@altalaks.no

 

Viser til fiskereglene for Altaelva:

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter avsluttet fiske. Panten blir ikke utbetalt dersom fangstoppgaven ikke er levert innen tidsfristen.

Panten for oppgaven utbetales over bank. All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.