Elveside

Kjøp av fiskekort før St. Hans for lokale

Snart går startskuddet for ny fiskesesong. Her finner du informasjon hvor du kan kjøpe fiskekort. Du må i tillegg huske på å kjøpe fiskeravgift for å kunne fiske i Altaelva.

TorErland
Fredag 08.juni 2018 / 10:41

Gratis fiske for barn og unge:

Fra og med 1. juni og fram til St.Hans er det gratis å fiske fram til du fyller 18 år. Unge fiskere må allikevel skrive ut et fiskekort i sitt navn for tilbakelevering av fangstoppgave etter endt fiske. Det året du fyller 18 år (født 2000 eller senere) så må du kjøpe ordinært fiskekort.

 

De som er mellom 14 og 18 år må trykke på denne linken  og for å få skrevet ut fiskekort:

http://netshop.altalaks.no:8088/sthansu18/kortsalg

 

De som er 18 år eller eldre må kjøpe fiskekort nederst på sida.

Styret i ALI oppfordrer alle som fisker før St.Hans om å ikke avlive mer enn 2 storlaks over 7 kilo, samt å slippe ut all holaks over 15 kilo.

 

NB! Nytt av året er at fangstoppgaven må være levert senest 5 dager etter endt fiske!  

Alle som leverer inn fangstoppgaven innen 28. juni 2018 er med i trekning av et fiskekort!

 

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Her kjøper du fiskeravgiften:

http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no

 

SKITT FISKE!