Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Gytefisketelling

Gytefisktelling og overvåking av rømt oppdrettslak, viser at gytebestandsmålet ble oppfylt med 129% i elva vår i 2016. Det var også et lavt innslag av rømt oppdrettslaks (1,3%).

lakseslipp_stor_skarp.jpg

Laks som gjenutsettes
Laks som gjenutsettes i Bolstadelva. For å sikre framtidige generasjoners muligheter til sportsfiske, må bestandene forvaltes godt og truslene fjernes.