Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Forskning på elvemusling i Otra

Elvemuslingen er en truet art, som nesten helt har forsvunnet fra Agder. I Otra er den kjent fra historiske kilder, men var antatt utdødd. I 2009 ble ett individ funnet ved Haus. Derfor har Fylkesmannen bedt NINA om å gjennomføre flere undersøkelser. Denne uken ble noen av sidebekkene i nedre deler av Otra undersøkt og noen få ble funnet i Straibekken (se bilde). I de neste dagene blir det gjort snorklesøk i selve Otra.