Tid for evaluering av sesongen 2017
Elveside

Fisket i Altaelva sesongen 2017

TorErland
Fredag 13.oktober 2017 / 11:29

Fisket i Altaelva sesongen 2017:

Sesongen startet veldig bra med en god del fangster før St. Hans. Det ble tatt bra med laks og mange av disse med størrelse 10-15 kg. Laksene i år har vært kort og bred, og det er slik en skikkelig Altalaks skal være. Det var godt fiske til litt ut i august. Men de 3 siste ukene i august var det labert fiske.I fjor var det svært mye vann i deler av sesongen, mens i år har det vært høy vannstand hele sesongen. Dette gir stort utslag i varierende fangst resultater for de forskjellige plassene.

 

I år er totalfangsten på 18,7 tonn, mens fjorårets tall var 13,9 tonn. Det er i år tatt mye mere storlaks enn de siste årene. Antall storlaks over 7,0kg er økt fra 896 i 2016 og til 1273 i 2017. Og det er tatt hele 16 stk over 20kg, og hvor den største er på 25kg.For mellomlaksen (3,0-6,9 kg) er det en økning fra 376 og til 502 stk i år. Men en stor del av dette er laks som kun har vært 1 år i sjøen (grillse) men har en vekt fra 3,0-3,5kg.Når det gjelder grillse (0-2,9 kg) så er det en nedgang fra 1798 i 2016 og til 1275 i 2017.

De tre beste fiskekortene er de samme i år som i fjor. Langstilla nr. 1, Jorra nr.2 og Sorrisniva nr. 3.Langstilla hadde en økning i antall stor laks fra 56 i 2016 til 78 i 2017. Mens Jorra følger like bak. På plassene fra 4- 8 var det fiskeplasser fra Raipas sonen. Og det er verdt å merke seg at en plass som Killistrømmen hadde 2 storlaks i 2015, mens i 2017 var det tatt 60 storlaks der.Selv om totalfangsten i Mikkeli har økt fra 592 kg i 2016 og til 738 i 2017, så har denne fiskeplassen falt ned noen plasser på lista.

Altaelva bør ligge på ca 17-18 tonn. Etter 4 magre år er det hyggelig at vi har fått et normalt år igjen.Også har det vært flott at størrelsen på fisken er slik en flott Altalaks skal være.