Sportsfiske

Informasjon om fiskekortkjøp 2020

Det er mulig å forhåndsbestille fiskekort til Saltdalselva for sesongen 2020.  Ta kontakt med Tommy på Nordnes Camp & Bygdesenter, telefon 950 69 426 eller post@nordnescamp.no.

RogerIngvaldsen
Tirsdag 19.februar 2019 / 01:49

Både sesongkort og døgnkort/ukekort kan forhåndsreserveres.  Antall kort er begrenset, og dersom det er flere som forhåndsbestiller enn antall ledige kort, foretas det trekning av følgende kort:
 
·         Sesongkort.
·         Døgnkort/ukekort som gjelder de 3 første døgnene fra åpningen (15., 16. og 17. juli).
 
Når det gjelder døgnkort og ukekort for resten av sesongen er det «først til mølla» som gjelder.
 
Frist for forhåndsreservasjon er 1 april 2020.  Straks trekning er utført vil alle som har fått kort bli kontaktet. Registrering og utstedelse av kort skjer fra 1 april. Frist for betaling vil bli innen 25. april 2020.


Kortsalget på nett for sesongen 2020 starter 1. mai 2020.

 

Fiskereglene fra 2019 vil bli videreført også i 2020. Det kan imidlertid bli gjort endringer av mindre karakter dersom situasjonen tilsier det.