Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fisket 12 tonn laks

I Saltdalselva var fisket på det jevne, mens i Beiarelva har det vært eventyrlig i sommer.

Saltdalselva_22609.jpg

GODT LAKSEFISKE. Denne utenlandske damen tok denne 16.5 kilos laksen på Kvæle 28. august. Den ble ikke sluppet ut. Per dags dato er det omsatt fiskekort i hele vassdraget for kroner 850.000, opplyser Roger Ingvaldsen. - Besøket har vært godt, og fangsten på det jevne. Foto fra Scanatura

Av: Sylvia Bredal, Saltenposten

SALTDAL: Roger Ingvaldsen ved Saltdal elveeierlag sier at sommerens laksefiske har vært på det jevne med tidligere år.

Fisket for laks var over nå torsdag 31. august. Overslaget sier at det er fisket 659 laks på til sammen 3.140 kilo.

Nedgang

Når det gjelder sjøørreten så er det tatt 290 fisk med samlet vekt på 628 til nå. Største fisk var på 8,7 kg.

- Vi ser at sjøørretfangstene forsetter å gå ned. Vi har over fem-seks år sett at fangstene går nedover. Dette gir grunn til bekymring, og det må nok vurderes enda mere begrensninger i fisket etter sjøørret.

Oppdrett?

Nylig hadde det også vært folk i elva for å registrere hvor stort innslaget er av oppdrettslaks.

- Vi har ikke fått resultatene ennå, men er spente.

Den første uka av fisket var elva stor, og dermed fisket vanskelig. Deretter ble det bedre, og fra uke 31 og utover, altså i august, har det vært en jevn stigning.

Sværinger

Den største laksen som ble tatt, og sluppet ut igjen, var en sværing på 20,7 kilo som ble fisket av Lars Johannessen. Det er for øvrig tatt ti lakser over 13 kilo.

Den ene var en hunnlaks med tydelig gytefarge, på hele 16,8 kilo. Tatt av en tysker, og den ble ikke sluppet ut.

- Ja, dessverre er det ikke alle som har den kunnskapen og erfarenheten. Men de aller fleste slipper jo fisk i gytefarge ut igjen, så dette er ikke noe problem, mener Ingvaldsen.

Han er stort sett fornøyd med fiskernes oppførsel og håndtering av fisk i elva, særlig at de slippes riktig ut.

- Vi registrerer at majoriteten av fiskere hos oss er genuint interessert i å ta vare på og bevare bestandene i elva. Det setter vi stor pris på.

- Eventyrlig i Beiarelva

Bjørnar Brændmo har ett ord som betegner fisket i Beiarelva, og det er eventyrlig.

- Tall på hånden nå viser over åtte tonn laks, men det er en forsinkelse i kortregistreringene, så jeg regner med at vi ender på ni tonn.

I fjor endte statistikken på ti tonn.

I tillegg fiskes det ennå på sjøørreten til midten av måneden. Men her er resultatene dårlig. Hittil 474 kilo, kontra over 1.000 kilo i fjor.

- Det har vært dårlig sjøørretfiske hittil, men det er mye av den i fjorden, legger han til.

Stamfisket pågår for øvrig, hvor man tar ut 25 hannlaks og 25 hunnlaks for å flytte den ovenfor Haugforsen.

Var spente

I forkant av sesongen var elvegrunneierne veldig spente, fordi prognosen på gytetellingene var dårlige.

- Men noen ganger er det vanskelig å telle om ikke det er gode forhold, legger Brændmo til.

Et profesjonelt firma foretar tellingene, og de skal til i slutten av måneden. Forvaltningen av fisk i elva ser ut til å fungere som den skal, og Brændmo gir Bror Hemminghytt æren for det.

- Er det mulig å få ennå flere fiskere til Beiarn?

- Dette er en balansegang. Det er viktig at elva er åpen for alle, men samtidig så vil vi ikke ha for mange fiskere i elva. Jeg vet om «pensjonerte fiskere» som har sluttet å fiske, fordi de synes det er for mye fiske i elva, avslutter Brændmo.