Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Klart
-11 °C
ØSØ
5.1 m/s
10.9m3
07:20
19:59
01:05
13:54

Fiskeregler

Ranaelva1.jpg

Ranaelva, En utrolig vakker elv med mange muligheter

Gjenutsetning av flott laks

Regler for anadrom strekning (gul sone)
Fredningssoner i Reinforsen og Kobbforsen er merket med røde skilt, og fiske i disse er forbudt.

Fredning etter 15/8 mellom kl 00:00 - 05:00

All fangst (landet eller utsatt) skal innrapporteres fortløpende gjennom hele sesongen samme døgnet den er fanget eller utsatt.

Tillate redskaper:
Enkeltkrok på sluk og flue hvor mothaker skal være innklemt.

Kvoter:
Frie kvoter på laks mellom 65 cm og 90 cm (mellomlaks) Disse skal avlives da dette er feilvandret fisk.
Unntaket er hvis en mellomlaks er fettfinneklippet (kultivert Ranalaks) da skal den utsettes.
Røye skal avlives og oppdrettslaks skal avlives og  godkjennes av Oppsynet og tilfaller fisker.

Utsetningspåbud på all laks under 65 cm og over 90 cm
Utsetningspåbud på fettfinneklippet mellomlaks - mellom 65cm - 90 cm 
Utsetningspåbud på all sjøørret

Når to laks som ikke er tillatt å lande/avlive er satt ut skal fisket avsluttes for døgnet.

Fisk som skal gjenutsettes skal ikke opp fra vannet, men måles i vannet før den settes tilbake i elven
Brudd på denne regel vil umiddelbart føre til utestengelse for resten av sesongen.

Det skal tas skjellprøver og otolitter av all avlivet laks

Fiskedøgnet skifter kl 00:00
Uken skifter kl 00:00 mellom søndag og mandag

1) Alle fiskere må løse fiskekort som er personlig og dette kan ikke overdras til andre.
2) Fiske i merkede fredningssoner er forbudt.
3) Innehaver av fiskekortet plikter å etterkomme de anvisninger som blir gitt av Oppsynet og rettighetshaverne.
4) Fiskeutstyret skal desinfiseres før og etter fiske og bevis medbringes i elva.
5) Fiske av overstøing av laks og sjøørret er forbudt.
6) Vi praktiserer bevegelig fiske i Ranaelva.
7) Det er forbudt å fange fisk mindre enn 35 cm

Fangstrapportering til www.ranaelva.no (klikk link registrere fangst)
Manglende rapportering med eller uten fangst er brudd på fiskereglene og sperrer for kjøp av nytt kort.
Hvis problemer med fangstrapportering ring 915 97 875