Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Light rain showers
13 °C
SSV
6.8 m/s
90.2m3
10:12
22:28
04:00
16:17

Fiskeregler 2018

Ranaelva1.jpg

Ranaelva, En utrolig vakker elv med mange muligheter

Gjenutsetning av flott laks

Regler for anadrom strekning (gul sone)
Fredningssoner i Reinforsen og Kobbforsen er merket med røde skilt, og fiske i disse er forbudt.

Fisketid:
Laks 25/6 – 31/8
Utenom åpningsdøgnet er det nattefredning mellom 00:00 – 06:00 og dagfredning mellom 12:00 – 18:00

Tillate redskaper:
Største enkeltkrok som er tillatt på flue er 6
Største enkeltkrok som er tillatt på sluk er 1/0
Sluk og flue med innklemte mothaker er tillatt.
Det er ikke tillatt med sluk/søkke i kombinasjon med flue.

Kvoter:
Frie kvoter på laks over 92 cm (storlaks) Disse skal avlives da dette er feilvandret fisk.
(Unntaket er hvis en storlaks er fettfinneklippet (kultivert Ranalaks) da skal den settes ut).
Avlivet laks over 92 cm skal dokumenteres med bilde og mål eller forevises Oppsynet for godkjenning.
Laksens lengde måles fra snutespiss til halespiss.

All fangst (landet eller gjenutsatt) skal rapporteres fortløpende gjennom hele sesongen og det skal tas skjellprøver og otolitter av all avlivet laks.

Utsetningspåbud på all laks under 92 cm (smålaks og mellomlaks) 
Utsetningspåbud på all sjøørret.
Oppdrettslaks skal avlives og godkjennes av Oppsynet og tilfaller fisker.
Røye skal avlives

Døgnkvote for gjenutsetning av laks som ikke inngår i kvotene er 2 laks og fisket for døgnet skal opphøre.
Sesongkvote for gjenutsetning av laks som ikke inngår i kvotene er 15 laks og fisket for sesongen skal opphøre.
Fisk som skal gjenutsettes skal ikke opp av vannet, men måles i vannet før den settes tilbake i elven.
Brudd på denne regel vil umiddelbart føre til utestengelse for resten av sesongen.

Mål på stangen ved 92 cm er et krav - det letter arbeidet med måltaking.

Fiskedøgnet skifter kl 00:00
Uken skifter kl 00:00 mellom søndag og mandag

1) Alle fiskere må løse fiskekort som er personlig og dette kan ikke overdras til andre.
2) Fiske i merkede fredningssoner er forbudt.
3) Innehaver av fiskekortet plikter å etterkomme de anvisninger som blir gitt av Oppsynet og rettighetshaverne.
4) Fiskeutstyret skal desinfiseres før og etter fiske og bevis medbringes i elva.
5) Fiske av overstøing av laks og sjøørret er forbudt.
6) Vi praktiserer bevegelig fiske i Ranaelva.
7) Det er forbudt å fange fisk mindre enn 35 cm

Fangstrapportering til www.ranaelva.no (klikk link registrere fangst)
Manglende rapportering med eller uten fangst er brudd på fiskereglene og sperrer for kjøp av nytt kort.
Hvis problemer med fangstrapportering ring 915 97 875