Korttrekning Alta
I Alta tror man ikke på et liv etter døden, her håper man på et døgn i Mikkeli i midten av juli.