Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Endring av medfisker ordningen for lokale fiskere.

Tidligere år var det en del videresalg av attraktive lokale fiskekort. Disse lokale kortene er forbeholdt de som bor i Alta, Loppa eller Kautokeino. For å få en slutt på dette videresalget ble det bestemt at på hvert lokale fiskekort er det kun lov til å ha med en medfisker som ikke bor i Alta, Loppa eller Kautokeino. Denne regelen ser ut til å ha fungert bra.

Men nå har vi sett en utvikling hvor flere grupperinger utenfor Alta, Loppa og Kautokeino organiserer seg slik at de er medfiskere på svært mange kort. Noen medfiskere fisker her i 2 uker eller mer på lokale kort. Da sitter ofte den lokale kontakten på land og medfiskeren styrer fiskekortet. Dette var ikke slik denne ordningen var tenkt.

Styret har derfor bestemt at en medfisker skal kunne få fiske på inntil 3 lokale kort hvert år. En person kan registreres så mange ganger han ønsker på registreringen, men han får bare være medfisker på 3 lokale kort. Når kortsalget er utført vil vi i systemet vårt «filtrere» ut medfiskerne og ta kontakt med de som er blitt medfisker på mer enn 3 fiskekort. Disse må ta et valg hvilke 3 kort de vil fiske på. Deretter vil de bli strøket som medfisker på de andre fiskekortene.

Den lokale fiskeren blir da uten medfisker. Hvis dette skjer kan han bare påføre ny medfisker fra sin nærmeste familie som bor utenfor området. Den nærmeste familie er mor, far, søsken og barn.

Denne regelen gjelder fra 01.01.2018. Vi håper med dette å unngå den uheldige utviklingen hvor fiskere utenfor området organiserer fiske til seg selv. Fisket på de lokale kortene er forbeholdt de som bor innenfor området (Alta, Loppa eller Kautokeino), og disse skal ha mulighet å invitere en medfisker med på en hyggelig fisketur i Altaelva.