Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Etter en perioden med klargjøring av båt og fiskeutstyr er sesongen endelig i gang

Det har vært en kald vår og snøsmeltingen er så vidt i gang i fjellet. De første dagene av juni har vært kald med vannføring rundt 100m3/s, men vannføringen vil øke mye utover i juni.
Det er mye folk langs elva før St. Hans. Noen er svært ivrig etter å få tatt en stor laks før St. Hans, mens andre tar det litt mere med ro og koser seg
langs elvekanten med familie og venner.

For at alle skal ha det trivelig langs elva må man ta litt hensyn til hverandre

Det vil være mange nybegynnere i elva og da er det viktig at de som er mere rutinert kan gi dem noen gode råd om fisket og om noen av de uskrevne reglene. Hvis det er mange fiskere på samme plass så må det være et rulleringsfiske, hvor alle holder sånn noenlunde samme fremdrift.

Ved båtkjøring så er det viktig å ta hensyn til de som fisker

Når vi kommer til en leirplass så liker vi alle at det er ryddig der. Sørg derfor at når dere forlater leir plassen er det like ryddig når dere drar derfra. Og hvis det ikke skulle være helt i orden på en leirplass, så rydd gjerne litt der slik at det er helt i orden når dere drar derfra.

Gapahukene skal være tilgjengelig for alle. Hvis det er noen som camper i området rundt gapahukene, så trekk teltene så langt unna at det ikke ser ut som at gapahukene er en del av teltleiren.

 

Den laksen som har gytt sist høst (støing) slipper seg nå ut av elva

Støingen er avmagret og har lite å by på under temming, men kan kjennes tung for en som ikke er så vant til å fiske laks. Dersom dere får en slik på kroken så må dere ta den hardt inn. Da unngår man å slite den ut. Ta krokene forsiktig ut av munnen. Hold fisken i vannet mens du jobber med den.

La den stå litt i vannet, slik at den får kommet seg noe før du slipper den. Skadet fisk må ikke slippes tilbake i elva.

Støingen vil gå ut i sjøen og kommer tilbake som flergangsgyter og er derfor en svært viktig ressurs for elva. Det er ikke tillatt å fiske etter støing og det må derfor ikke fiskes i de områdene hvor det oppholder seg mye støinger.

ALI ønsker å ha kontroll med hvor mye laks som tas og om det er oppdrettslaks i elva. Det er derfor viktig å levere inn fangstrapportene og ta skjellprøver av alle laksene. Hvis noen mangler skjellprøvekonvolutter så fås dette på vårt kontor, og er også lagt ut på sportsbutikkene i Alta.

Husk at fangstrapportene skal leveres snarest og senest 5 dager etter at fisket er avsluttet.

 

Da er det bare å hive på seg vadebuksa å komme seg ut i elva.

Skitt fiske!