Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Klart
-11 °C
ØSØ
5.1 m/s
10.9m3
07:20
19:59
01:05
13:54

Advarsel fra Mattilsynet

Det virker som om det er noen som ikke er bekvem med at det er gitt tillatelse fra Miljødirektoratet og Mattilsynet til å gjennomføre et observasjons/dokumentasjonsfiske i Ranaelva gjennom sesongen 2017.
Mattilsynet i Rana har mottatt flere meldinger på navngitte fiskere og bilder av fisk som angivelig skal ligge ute på Facebook og som ikke er behandlet etter regelverket.
Fiskerne i Ranaelva har siden 2006 praktisert gjenutsetting av laks på en fortreffelig måte og det er registrert få døde fisk som følge av gjenutsetting. Dette kan også dokumenteres via det 2årige merkingsprosjektet som er gjennomført i regi av Nina.

Mattilsynet har imidlertid gitt NRE beskjed om å følge opp regelverket og påse at fiskerne praktiserer gjenutsetting etter boka..
Hvis ikke reglene følges vurderes det å trekke tillatelsen.

For å imøtekomme kravet fra Mattilsynet tas følgende inn i fiskereglene fra 1.august 2017:
Fisk som skal gjenutsettes skal under ingen omstendigheter opp fra vannet, men måles i vannet før den settes ut igjen i elven. 
Brudd på denne regelen vil umiddelbart føre til utestengelse for resten av sesongen.