Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

5 første dager med fiske

5 dager med observasjons/dokumentasjonsfiske i Ranaelva er historie.
Elva som i hele juni har gått flomstor gjorde også dette tidlig på dagen før åpning.
Men helt plutselig falt vannstanden dramatisk fra >200 kubikk til ca 40 kubikk i timene før åpning -noe som påvirket elva negativt.

I ettertid vet vi at dette skyldes en planlagt driftsstans hos Statkraft!

Dagene etter åpning har vannstanden økt og det har vært målt opptil 490 kubikk over Reinforsen.
I skrivende stund synes det som om elva er på retur - men kraftig regnvær vil mest sannsynlig øke vannmengden igjen.

Som tidligere år viser fangststatistikken at det er den stor laksen som kommer først på elva.
Mellomlaksen som er feilvandret laks skal ut av elva og det er allerede fanget flere flotte eksemplarer som mest sannsynlig stammer fra Vefsna. Blir spennende når resultetene fra skjellprøvene/otolittene foreligger om våre antagelser er korrekte.