Sjøørretfiske 060414. Foto: Alf Sollund (flikr)
Sportsfiske/Fiskeregler

Sjøørretfiske i sjøen

Sjøørretsesongen i sjøen er i gang. Her får du en oppsummering av gjeldende fiskeregler og fisketider.

Ayna Heilong
Tirsdag 29.mars 2016 / 11:20

Sjøørretfisket i sjøen er i full gang flere steder lang kysten

 

Fritidsfiskere kan fiske i sjøen etter sjøørret med stang og håndsnøre hele året uten å betale avgift. Det er forbudt å fiske vill laksefisk med garn. 

Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på tolv nautiske mil. Utlendinger som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

Ved fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye kan det kan fiskes hele året, men vær oppmerksom på at i den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø (eller fra elveutløpet, dersom grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt). Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan ha utvidet området og tidsrommet for fiskeforbudet i Forskrift om fredningssoner ved utløp av vassdrag.  

Områder med restriksjoner

Det er ikke tillatt å fiske etter laks eller sjøørret fra land eller båt i perioden 1. mars-30. april i følgende områder:    

  • Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.
  • Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.
  • Fjordområdet Sunndal/Tingvollfjord til Krifast og i fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.
  • Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

Minstemål

Det er bare tillatt å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter.

I Nordland, Troms og Finnmark er det likevel tillatt å fange sjøørret og sjørøye som er minst 30 centimeter.

Les vår brosjyre om gjenutsetting av laksefisk før du drar på fisketur. Her får du veiledning i hvordan du skånsomt gjenutsetter fangsten, samt en lengde- og vekttabell som estimerer vekten på fisken. 

Brosjyre: Gjenutsetting av laksefisk

Kilde: Miljødirektoratet

 

Skitt fiske!