Rekordlaks
Rekordlaks på 26,7 kg. Fisket av Ulf-Arne Jungård Nilsen.
Forvaltning/Fiskekort

Nye regler for fangstrapportering

Det er i år innført nye regler ved innlevering av fangstrapport fordi vi må ha et system som gir oss bedre oversikt over hvor mye laks det er i elva for å kunne gjøre de nødvendige vurderinger i løpet av sommeren. I tillegg er vi pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en midtsesongsevaluering.

Paal
Fredag 01.januar 2016 / 00:00

Midtsesongsevaluering innebærer en vurdering av hvor sannsynlig det er at vi når gytebestandsmålet i inneværende sesong, og er en pålagt oppgave for oss som lakseforvaltere.

For at midtsesongsevalueringen skal bli så god som mulig, er det viktig at alle fangster blir innrapportert snarest mulig etter at fisket er avsluttet.

Regelendring

Paragraf 3 Rapportering av fangst og fangststatistikk i fiskereglene er endret til følgende:

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter avsluttet fiske, og senest 5 dager etter avsluttet fiske. Panten blir ikke utbetalt dersom fangstoppgaven ikke er levert innen tidsfristen.

Panten for oppgaven utbetales over bank. All fisk skal føres i fangstoppgaven, også tilbakesatt fisk skal føres og det skal merkes av at den er tilbakesatt.

Sms-løsning

For å forenkle innleveringen av fangstoppgaven vil vi i år ha en SMS-løsning. Kortinnehaveren får en SMS fra oss rett etter fisket. Der kan man fylle ut fangstoppgaven og returnere den til oss.

I tillegg kan dette gjøres på vår hjemmeside. Dersom du ikke ønsker å gjøre dette via SMS eller hjemmesiden, kan du stikke innom kontoret vårt og levere den.

Løsningen åpner ca 1/5.