Fotokonkurranse 2016
Vinneren i kategorien "Åpen klasse". - Foto: Anton Åkerström
Elveside/Sportsfiske

Fiskesesongen 2016

Laksefisket for sesong 2016 er avsluttet og nå står vinteren for tur. Da er det greit å oppsummere hvordan denne sesongen har vært.

KarianneJohansen
Onsdag 23.november 2016 / 13:10

Sesongen startet bra med gode fangster før St.Hans. Vannstanden varierte noe før St. Hans, men i perioden fra 5.juni og frem mot 20.juni var det flotte forhold for fiske.

Den største laksen som ble tatt før St.Hans var på 20kg. Totalt ble det tatt 112 laks over 7kg i den perioden.

Det gode fisket fortsatte etter St.Hans, men midt i juli stoppet fisket noe opp. Og i August var det lengere mellom fangstene. Totalt ble det fanget 13,9 tonn laks. Dette er noe bedre enn de siste årene, men langt etter normalen som er 20 tonn.

Antallet laks over 18kg var høyere enn de siste årene, og den største laksen var på 24,0kg.

Av storlaksen ble 35% satt tilbake i elva.

Ellers var det antall grills svært bra med 1797 stk. Dette er en del bedre enn de siste årene.

Langstilla var også i år det beste fiskekortet, mens fiskekort som Sorrisniva, Bollo og Øvre Stengelsen var i år blant de øverste på lista. Mens Nedre Sierra var i år helt nede på en 15. plass.

Fisket i år har vært preget av en svært høy vannstand etter St.Hans. Midt i juli var det en vannføring på rundt 360 m3/s og det er på samme nivå som når vårflommen var på topp i slutten av mai.

Hele perioden etter St.Hans og frem til midten av august var preget av svært høy vannstand.

Dette har nok påvirket fangstene på de forskjellige fiskekortene.

Fiskerne er flink til å levere inn skjellprøver. Totalt ble det levert inn 856 stk skjellprøver i fiskesesongen og av disse var 6 stk oppdrettslaks. Dvs. at 1% av fangsten er oppdrettslaks.

I år hadde vi innført nye regler for fangstrapportering. Fangstrapporten måtte være levert inn 5 dager etter avsluttet fiske for å få betalt ut panten. Det ble sendt ut påminnelser på SMS til kortinnehaver.

Dette fungerte brukbart. Noen sendte på SMS, noen levert via vår hjemmeside og mange var innom kontoret og leverte den skriftlig. Til tross for litt tekniske problemer fikk vi mange flere fangstrapporter inn like etter fisket, og da hadde vi en bedre oversikt over hvordan fisket var igjennom sommeren.

I år har ALI i lag med Altaposten filmet svært mye i elva. Det vil etter hvert bli lagt ut noen filmsnutter på vår hjemmeside, samt at Altaposten vil vise en del på sin hjemmeside eller på TVNord.

Når vi nå går inn i mørketida kan man kose seg med disse filmsnuttene, mens man gleder seg til en ny sesong.