Vina Altaelva
Full fart i elvebåt gjennom Vina på Altaelva.
Sportsfiske/Inspirasjon

Alta-magien

Hva er det som gjør at all verdens laksefiskere drømmer om å få fiske i Altaelva på et gunstig tidspunkt, i det minste en gang i løpet av sitt laksefiskerliv?

Paal
Tirsdag 05.april 2016 / 02:52

Tekst: Ole Kirkemo, forfatter og ansvarlig redaktør i Jakt & Fiske.

Du suser gjennom Hesja i elvebåt. Så dukker den opp, Sandia-gården, med Mikkeli for dine føtter. Elva her er akkurat passe dyp, med perfekt strømhastighet for frakt av ei flue. Verdens fineste fluestrekning for fiske etter atlantisk storlaks, når vannføringen er ideell, og boltreplass for både konge og knekt.
Noen kilometer lenger inn, Sautso, den øverste av de fem sonene, innrammet av den mektige canyon. Fiskende her, gjennom netter som aldri blir natt – du glemmer det aldri.
Sammen med laksens størrelse, antallet storlakser på gytevandring og den spesielle forvaltningen, forklarer dette mye av Altaelvas ikoniske posisjon blant verdens lakseelver. 

En prest er et effektivt våpen til å avlive storlaks som spreller i håven."Priest" er det gamle engelske navnet på dette redskapet.
En prest er et effektivt våpen til å avlive storlaks som spreller i håven."Priest" er det gamle engelske navnet på dette redskapet.

 

Visst teller størrelsen

Mennesket har til alle tider målt, veid og tatt tiden i vennskapelig kappestrid. Laksefiske er ikke idrett, det er i sitt vesen snarere det motsatte – avkobling, naturopplevelse, sosialt samvær. Men også sitrende spenning og fantastisk sport, jo større fisk, desto mer status og anerkjennelse. Derfor måler og veier vi våre lakser. En laks er aldri ca. 20 kilo, den er enten 19,8 eller 20,2.
Hver sommer tas det flere storlakser over 20 kilo i Altaelva enn i noen annen elv med atlantiske villaks. At det tas flere lakser på 13 kilo enn på 5 kilo i løpet sesongen, er også et bilde på hvilken utpreget storlakseelv Altaelva er. Også det en av årsakene til elvas tiltrekningskraft. For visst teller størrelsen!

Folkefiske og «fredning»

Det er Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) som forvalter og har fiskeretten i Altaelva. Medlemskap forutsetter landbruksvirksomhet av et visst omfang i kommunen, og de drøyt 200 personene som anno 2016 oppfyller kravene, forvalter elva som en kollektiv enhet. Det er neppe tilfeldig at ALI har mottatt internasjonale priser for sin omsorg for Alta-laksen. 
Før Sankthans er det tilnærmet fritt fram for lokalbefolkningen. Også for utenbygdsboende er det relativt greit å få fiskekort på denne tiden. Laksefiske i Finnmark i første halvdel av juni er mest for kastetrening å regne. Likevel holder mange av oss ut, i visshet om at den kan ta, også på stor og kald elv, en av de tidlige og store gytevandrerne, på vei opp til sin fødeplass.
Etter Sankthans leies fire av de fem sonene ut eksklusivt i tre uker. I denne perioden fiskes elva kun med 10 stenger, og bare mellom kl. 20.00 til 04.00. Mange mener det beskjedne fisketrykket er tilnærmet fredning.

Knut Saxe Kjeldsberg med en stor utskåret laks. De lages på bestilling. Kvalitet er etterspurt. Påregn ventetid!
Knut Saxe Kjeldsberg med en stor utskåret laks. De lages på bestilling. Kvalitet er etterspurt. Påregn ventetid!

 

Magiske døgn

Genialiteten i forvaltningen av elva ligger etter min mening i det påfølgende døgnkortfisket, hvor startskuddet går 16. juli. 690 døgnkort til lokale fiskere og 75 kort til «resten av Norge og utlendinger», høytidelig kunngjort under den årlige fiskekorttrekninga i Finnmarkshallen i mars.
Enkelte år sitter man på lykkens grein, andre år er man mindre heldig. Har du døgn er du konge på haugen i 18 timer (elva er fredet fra 12.00 – 18.00) på en av de 26 fiskestrekningene som i gjennomsnitt er 1,7 km lang og fiskes kun med en stang.
Å ha døgn på en av de verdensberømte fiskeplassene i siste halvdel av juli og første halvdel av august, uten at det koster skjorta, er unikt, og et lokalt gode som verdsettes. Det er du og familien, eller to-tre gode venner, som rullerer på stanga. For store deler av Altas innbyggere er elva slik sett vel så mye friluftsliv og sosialt felleskap, med en lavvo og et bål på elvebredden.

I Alta tror man ikke på et liv etter døden, her håper man på et døgn i Mikkeli i midten av juli.
I Alta tror man ikke på et liv etter døden, her håper man på et døgn i Mikkeli i midten av juli.
Se mot nord, Oftere Det er langt dette landet Det meste er nord, skrev dikteren Rolf Jacobsen.

Det gjelder i særdeles sportsfisket etter den atlantiske villaksen. Finnmark er vårt viktigste laksefylke, med Altaelva som kronjuvelen i vårt lakserike.