Laksefisker i Sautso
Laksefisker i Sautso. En innstramming i fisket etter laks i sjøen vil gi direkte resultater på antall storlaks i elva.
Forskning/Fisketider

Vandringsmønsteret til Alta-laksen

Alta-laksen som har vært flere år i sjøen (storlaks) kommer inn til kysten av Troms og Vest-Finnmark fra vest og nordvest. Det får betydning for beskatningen.

Paal
Onsdag 23.september 2015 / 01:39

Forskerne ved Kolarctic-prosjektet har funnet at laks fra Målselv og Alta har omtrent samme vandringsmønster når den kommer tilbake fra havet for å gå opp i elvene og gyte.  Begge bestandene kommer inn direkte fra det åpne havet og mot øyene ved kysten av Troms og Vest-Finnmark, men ettersom alta-laksen skal til Altaelva, må den vandre er stykke videre langs kysten. Det gjør den mer eksponert for beskatning i de ytre kystområdene enn Målselv-laksen, som går rett inn i Malangen.

Langs kysten i Troms og Vest-Finnmark er det,  i tillegg til ordinært sjøfiske etter laks, også registrert en stor grad av ulovelig garnfiske. I august tok Statens Naturoppsyn (SNO) opp 74 ulovlige garn mellom Hammerfest og Lofoten. Dette tilsvarer nesten tre kilometer med garn. Det føyer seg dessverre inn i en lang rekke beslag. SNO har gjort 280 inndragninger av ulovlig satte garn fram til august 2015.

Alta-laksen beskattes hardest i Altafjorden, men vandringen langs kystområdene i ytre del av Troms og Vest-Finnmark gjør den ekstra sårbar og utsatt. Modellene som forskerne har brukt, viser at storlaksen kommer denne veien, og den kommer såpass tidlig fra havet at den beskattes allerede i starten av sesongen. Den høye beskatningen av flersjøvinterlaks fortsetter i juni og juli, og også i tidlig august i Altafjorden. Fisketiden for krokgarn er 1.6 - 15.7 og med not fra 1.6 til 4.8 (Altafjorden).

Forskernes konklusjoner er at en reduksjon i sjølaksefisket vil føre til en betraktelig reduksjon i beskatningstrykket på den store Alta-laksen.  Fisketidene i sjø og elv skal nå revideres fra 2016.