Nei til gruvedumping
Gruvedrift

Vedtaket fra Regjeringen om å gi driftskonsesjon for Nussir-feltet i Kvalsund er hårreisende. Avgjørelsen betyr kort og godt at lakseungene vil ...

Gargiaelva
Prosjekt

Øvre Alta skole er i gang med prosjektet «Gargiaelva». Hovedmålet for prosjektet er å skape tverrfaglig læring ved å bruke naturen og nærmiljøet. Samtidig vil det gi teoretisk læring ved bruk av praktiske aktiviteter. Skolen ønsker å skape en forståelse for viktigheten av og et ønske om å ta vare på Gargiaelva.

Genetikk, Kalking, Kultivering

NINA har i samarbeid med rådgivende biologer i 2018 gjennomført en evaluering av kalking og kultiveringstiltak i Flekkeelva. Hensikten har vært å se om dette har hatt noe virkning på laksebestanden. 

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Audnaelva.

Gjenutsetting, Meninger, Politikk, Sportsfiske

2018 går ubønnhørlig mot slutten, og det er vel et lakseår som mange setter et parentes rundt og prøver å glemme så fort som mulig, mens andre igjen hadde et kanonår.

Arbeidsområder, Biologisk mangfold, Fakta, Laksevassdrag, Meninger

Da er sesongen offisielt over her i Lakselva, og det er på tide med en liten rekapitulering av sommermånedene.

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.