Fiskeregler / Etneelvo

Fiske etter laks er frå: 15. Juni (00:01) til 15. August (24:00).  Fiskedøgnet startar kl. 18.00 og varet til neste dag kl. 17.00.  Sjøauren er ...

Lakselus
Lakselus

Istedenfor å ta inn over seg kunnskapen som forskerne er enige om, bruker Sjømat Norge energi på å så tvil om at lakselusa er et problem.

Pukkellaks
Biologisk mangfold

I 2017 ble vi overrasket over tusenvis av pukkellaks i elvene. Pukkellaksen er en fremmed fisk, som kommer fra Stillehavet. Forsker Eva Thorstad fra Nina, gir her en oversikt over hva vi vet.

Stamfiske i Hardanger

I 12 år på rad har Hardangerfjord Villfisklag og NJFF-Hordaland invitert til seminar i Hardanger. På desse åra er Hardangerfjordseminaret etablert som ein nasjonal møteplass for dialog og kunnskapsdeling kring forvaltninga av fisk og miljø.

Gjenutsetting, Meninger, Politikk, Sportsfiske

2018 går ubønnhørlig mot slutten, og det er vel et lakseår som mange setter et parentes rundt og prøver å glemme så fort som mulig, mens andre igjen hadde et kanonår.

Arbeidsområder, Biologisk mangfold, Fakta, Laksevassdrag, Meninger

Da er sesongen offisielt over her i Lakselva, og det er på tide med en liten rekapitulering av sommermånedene.

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.