Fiskekort / Altaelva

Her er trekningsresultatet for utenbys 2018. Lista er sortert alfabetisk på fornavn. 

 

Pukkellaks
Gjenkjenning

I 2017 har pukkellaks dukket opp i elver langs hele Norskekysten og i andre Europeiske land. Hvor kommer disse fisken fra, hvorfor er det så mange nettopp i år og hvilke konsekvenser kan det få?

sildestim

Kjell Rogn Utne fra HI/VRL diskuterer her hvordan den totale byttedyrstilgangen, effekten av store bestander av planktonspisende fisk og storskala havstrømmer ­påvirker laksens vekst og overlevelse.

ILA laks

Hva vet vi egentlig om smitteutveksling mellom oppdrettsfisk og villfisk?

Dront
Meninger

Dronte, geirfugl, vandredue, hardangerlaks og sjøørret? Det var ingen som ropte varsku da de tre fugleartene ble utryddet av mennesker. I dag har vi kunnskapen, men regjeringen velger vist likevel å la laksen og sjøørreten i Hardanger dø på sotteseng.

Meninger

Sandberg er bekymret, men hvor er Helgesen?

Laks i merd.
Lakselus, Meninger, Rømming

Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.