Fiskekortsalget 2018 starter tirsdag 22. mai kl. 09.00

Pukkellaks
Gjenkjenning

I 2017 har pukkellaks dukket opp i elver langs hele Norskekysten og i andre Europeiske land. Hvor kommer disse fisken fra, hvorfor er det så mange nettopp i år og hvilke konsekvenser kan det få?

sildestim

Kjell Rogn Utne fra HI/VRL diskuterer her hvordan den totale byttedyrstilgangen, effekten av store bestander av planktonspisende fisk og storskala havstrømmer ­påvirker laksens vekst og overlevelse.

ILA laks

Hva vet vi egentlig om smitteutveksling mellom oppdrettsfisk og villfisk?

Oppdrettsmerd
Lakselus, Meninger

Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
 

Altadammen
Meninger, Vannkraft

Kraftverk med utløp til elv må driftes slik at ikke unormale vannstandsendringer gir dødelige og negativ effekter på laksefisk.

Landsmøte foran Engebøfjellet
Gruvedrift, Meninger

De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.