Lakseoppgang i Kongsfjordelva

En av de dårligste sesonger de senere år. Oppgang på i underkant av 2000 laks. Nedgang for små- og storlaks, mens mellomlaksen økte noe i ...

Resultater fra Kjeksebekken, Andel årsyngel laks bekrefter vellykket oppgang av laks og gyting høsten 2018
Bestandsundersøkelser

Otra Laxefiskelag har igjen utført El-fiske av ungfisk i sidebekkene. (dette har vært utført på samme måte de siste16 år).

Kalking

Det har i år igjen blitt analysert gjeller fra ungfisk i anadrom del av Otra og sidebekker.

El-fiske båt som skal brukes i Otra 31. aug og 1 sept 2019

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal El-fiske med båt i hele Otra i helgen 31/8 og 1/9- 2019.

Planen er å El-fiske de nedre delene av elva lørdag den 31/8 og de øvre deler av elva den 1/9.

Gjenutsetting, Meninger, Politikk, Sportsfiske

2018 går ubønnhørlig mot slutten, og det er vel et lakseår som mange setter et parentes rundt og prøver å glemme så fort som mulig, mens andre igjen hadde et kanonår.

Arbeidsområder, Biologisk mangfold, Fakta, Laksevassdrag, Meninger

Da er sesongen offisielt over her i Lakselva, og det er på tide med en liten rekapitulering av sommermånedene.

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.