Gjenutsetting / Lakselva

Med fare for å gjenta seg, men 2018-sesongen kan vel sies å ha vært en sesong noe utenom det vanlige. I fjorårets sesong var det vel knapt nok et ...

Lit om det som skjer
Merking, Rømming

Orientering om aktivitetar våren 2018 til Etne elveeigarlag, 3. juli 2018.

Laks under vann.

Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.

Klimaendring er et tema som ofte er oppe til debatt og som det hersker stor usikkerhet om. Det omtales ofte som en trussel og det ligger en forventing om at tilstandene blir verre. Men hva vil klimaendring føre til i Norge og ikke minst, hvordan vil det påvirke våre laksebestander?

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.

Oppdrettsmerd
Lakselus, Meninger

Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
 

Altadammen
Meninger, Vannkraft

Kraftverk med utløp til elv må driftes slik at ikke unormale vannstandsendringer gir dødelige og negativ effekter på laksefisk.